Skip to content

Ydelser til tilbudsgivere

Til dig, som vil have succes med at deltage i køretøjsudbud​ til den offentlige sektor

Ud fra vores mangeårige erfaring med offentlige køretøjsudbud ved vi, at udbudsprocessen kan være en kompleks og ressourcekrævende omgang med mange faldgrupper. Konsekvensen kan være, at der ikke bydes – eller at der begås betydningsfulde fejl i processen, som resulterer i, at man må forlade udbuddet uden gevinst. 

Køretøjsudbud bliver offentliggjort på flere forskellige platforme, og mange tilbudsgivere oplever, at det er uoverskueligt at holde øje med relevante udbud i en travl hverdag.

Hvad enten det drejer sig om almindelige person-/lastbiler eller køretøjer med specialopbygninger, så kan vi hjælpe med at komme igennem processerne i offentlige køretøjsudbud. Ligesom vi tilbyder at overvåge alle offentliggjorte køretøjsudbud og sikre, at du får direkte besked, når der offentliggøreres et udbud der matcher jeres produktportefølje.

Offentligt udbud

Alle interesserede leverandører kan afgive tilbud. Det giver et bredt konkurrencefelt, og kræver ofte mange ressourcer af ordregiver.

Begrænset udbud

 Ordregiver kan opfordre et begrænset antal leverandører til at komme med tilbud på opgaven. Herved foregår en prækvalifikation, hvorefter tilbud afgives. 

Udbud med forhandling

Giver ordregiver ret til at forhandle med leverandørerne i udbudsprocessen. Bruges ofte ved specifikke eller mere komplekse behov.

Offentliggørelse

Prækvalifikation

Forhandling

Tilbud

Kontraktindgåelse

Implementering

Kontraktstyring

Udbud på SKI foregår som offentligt udbud, da tilbudsgiverene allerede er prækvalificerede.
Ved udbud med forhandling kan der forekomme flere forhandlinger, og ordregiver kan vælge at indgå kontrakt uden forhandling.

Udbudsprocessen

Afhængig af udbudstypen er udbudsprocessen opdelt i faser, som er illustreret i figuren. Vi har erfaring fra alle faserne og kan øge jeres chance for at få succes betragteligt.


(Bemærk, at der ikke er prækvalifikation til alle typer udbud)

Offentliggørelse

Når et udbud offentliggøres, kan alle i princippet byde ind, og det kræver en del ressourcer at holde øje med alle udbud – og især at vurdere, om det enkelte udbud er relevant.

Prækvalifikation

Her udvælges de leverandører, der får lov til at afgive tilbud. Konsekvensen af fejl, mangler eller lign. i denne fase betyder, at man ikke fortsætter til tilbudsfasen.

Tilbudsfase

Tilbudsfasen er som oftest en ressourcekrævende fase med mange faldgrupper. Det kræver en stor indsigt i ordregivers udbudsdokumenter, konkurrenternes produkter samt projektstyring.

Kontraktindgåelse

I denne fase underskrives kontrakten, og aftalen bliver officielt indgået. Fasen kræver ikke det store arbejde, men er vigtig.

Implementering

Det er her samarbejdet mellem ordregiver og leverandør begynder, og det er her, der er stor risiko for, at parterne kan gå galt af hinanden.

Kontraktstyring

Sideløbende med, at samarbejdet kører, skal der løbende følges op og analyseres på værdien af den indgåede kontrakt.

Kontakt os

Hvis du vil høre hvordan vi kan sikre din succes med offentlige køretøjsudbud

Nogle af de kunder vi har hjulpet