Skip to content

Kontraktstyring

Indledning

Kontraktstyring er et vigtigt redskab for at sikre, at de vilkår, der står i den indgåede kontrakt også følges og overholdes. Kontrakter kan desværre have en tendens til at ende i skuffen efter indgåelse og kun se dagens lys, hvis der opstår udfordringer i løbetiden. Det betyder i mange tilfælde, at leverandører ikke udnytter det potentiale, der er i kontrakten, hvilket kan resultere i en aftale, der er mindre lukrativ.

Det kan fx være, at leverandøren ikke får udnyttet muligheden for at hæve priserne med det, der står i kontrakten, eller at ordregivers forventede træk på aftalen er markant mindre end annonceret. Det er ligeledes vigtigt at have styr på aftalens KPI´er, så leverandøren løbende kan følge med i, om aftalen rent faktisk er rentabel og dermed hele tiden vurdere, om der kan optimeres på aftalen – eller om den i yderste konsekvens skal opsiges. 

Hvordan arbejder vi med kontraktstyring, og hvad kan vi tilbyde?

Kontrakstyring kræver et meget dybdegående kendskab til de vilkår, der står i den indgåede kontrakt for netop at kunne få det optimale ud af aftalen. Det kan fx være deadlines, der skal reageres på i god tid. Vi sørger for at gennemgå kontrakten ned til mindste detalje og systematisk sørge for, at relevante vilkår overvåges, fremhæves eller lign. Desuden vil vi sikre, at der rapporteres på relevante KPI´er, så I løbende kan se, om aftalen giver det ønskede afkast.

På den måde får du som leverandør både det optimale ud af den indgåede kontrakt samt et løbende overblik.

Hjælp til kontraktstyring

Vi kan hjælpe med kontraktstyring, så du løbende får et overblik over aftalen, herunder om der er vilkår, der med fordel kan udnyttes. Vores assistance ifm. kontraktstyring tilbydes på timebasis.

Kontraktstyring

Vær sikker på, at du opnår dine mål i forhold til kontrakten

Rapportering på KPI’er

Compliance i henhold til kontrakt

Konflikthåndtering

Håndtering af kontraktændringer

Håndtering af produktændringer

Evaluering

Få sparring til, hvordan du får det optimale ud af dine kommende kontrakter

Evaluering af forløbet

Evaluering af resultatet

Evalueringsmøde med ordregiver

Hvad kan optimeres?

Vurdering af klagemuligheder

Kontakt os

Hvis du vil være sikker på, at I opnår målsætningen for kontrakten

Nogle af de kunder vi har hjulpet