Skip to content

Om

Lidt om os

Vi er specialiserede inden for EU-udbud i Danmark. Vi sikrer, at relevante leverandører gøres opmærksomme på offentliggjorte udbud, og tilbyder vores mangeårige ekspertise gennem alle faser af udbudsprocessen.

Udbudsprocessen kan være en kompleks og ressourcekrævende omgang med mange faldgrupper, som mange leverandører ofte ikke har ressourcer til at varetage. Vi tilbyder derfor at varetage dele eller alle faser i udbudsprocessen.

Vores mål er at sikre, at flere leverandører kan være med i konkurrencen om et stort indtjeningspotentiale og i sidste ende vinder udbuddet.

Vores spidskompetencer ligger inden for køretøjer, opbygninger og andre tekniske produkter

Thomas Broksø Thygesen

Jeg har mere end 20 års erfaring som selvstændig og fra toneangivende virksomheder inden for den automotive industri, hvor han bl.a. har stået i spidsen for det produktfaglige område, udbud og IT-udvikling. Dette suppleret med 6 år som leder i Rigspolitiet med ansvar for bl.a. anskaffelse og udbud af køretøjer til en af de største og mest specialiserede køretøjsflåder i Danmark, Grønland og Færøerne, har givet en unik kompetence med forståelse for begge sider af udbudsprocessen.

Jeg har stor forretningsforståelse og evner at kommunikere på alle niveauer i en organisation og på tværs af faggrupper. Erfaring som skønsmand kræver, høj faglighed, og når en sag skal fremlægges for dommeren i retten, skal evnen til at formidle et teknisk fagligt stof være på plads.

Jeg mestrer at iværksætte, drive og skabe beslutningsgrundlag i store politisk styrede og bureaukratiske organisationer, ligesom han er god til at få tingene til at ske når projektdeltagere skal overholde leverancer og milepæle i et projekt. Jeg er hurtig til at sætte sig ind i nye og komplicerede problemstillinger.

IT og teknologi har altid været en del af mine fokusområde og jeg har i 11 år drevet egen virksomhed, som udviklede og solgte IT-systemer til transportvirksomheder.

De seneste år er jeg certificeret i PRINCE2, EU-udbudsret og Syn og skøn.

Hvis du vil i kontakt med Thomas

Klik på pilen, ring på +45 2025 7213 eller send mail til thomas@brokso.com

Nogle af de kunder vi har hjulpet