Skip to content

Offentliggørelse

Indledning

Når et udbud offentliggøres, kan alle i princippet byde ind, og det kræver en del ressourcer at holde øje med alle udbud – og især at vurdere, om det enkelte udbud er relevant.

Vi følger nøje med i de køretøjsudbud (rammeaftaler, SKI udbud mv.) der bliver annonceret, vundet, annulleret osv. I den forbindelse oplever vi jævnligt, at udbud bliver annulleret og må gå om, hvilket er ressourcekrævende for både tilbudsgiver og ordregiver. Årsagerne til annulleringerne skyldes ofte fejl i udbudsmaterialet, eller at de indkomne tilbud ikke er konditionsmæssige (dvs. at der er fejl i tilbuddene). Det er derfor vigtigt at sætte sig grundigt ind i udbudsmaterialet (betingelser, krav mv.) så tidligt i processen som muligt for netop at kunne identificere, om der fx er sat urealistiske eller forkerte krav til de udbudte køretøjer. Hvis det er tilfældet, gælder det om at gøre ordregiver opmærksom på udfordringerne, så materialet kan blive tilrettet og dermed sikre, at tilbudsgivere kan deltage i udbuddet. ​

Hvordan arbejder vi under offentliggørelsen

Vi ved, at sælgere i en bilforretning har travlt med mange opgaver, og der er betydelig risiko for, at et udbud bliver overset eller nedprioriteret. Udbudsmaterialet kan være yderst omfattende (og ofte fejlfuldt), og det kræver koncentration og tid at gennemgå og uddrage de relevante oplysninger fra materialet og sikre, at udbuddet er relevant for netop din forretning.

Når der annonceres et nyt udbud, gennemgår vi udbudsmaterialet og uddrager essensen, samtidig med at vi gennemgår materialet for fejl. Din fordel er, at du modtager essensen fra udbud, der matcher jeres produktportefølje direkte i din indbakke. 

Ved udgangen af hver måned modtager du en oversigt over de udbud, som du har modtaget information om. Oversigten kan bruges til opfølgning på udbuddene i din organisation.

Rådgivning

Få yderligere rådgivning til bl.a. nedenstående, der kan være relevant ved fx udbud uden prækvalifikation.

Risikoanalyse

Samlet potentiale

Projektplan

Evalueringsmodel

Vareprøver og test

Støttevirksomheder

Underleverandører

SKI oprettelse og opdatering af ESPD

Timing betyder meget! Tænk at misse et kæmpe indtjeningspotentiale…

Få besked om alle relevante køretøjsudbud. I er sikre på, at I får relevant og tilpasset information om alle køretøjsudbud – og dermed undgår I at misse potentielt vigtige udbud. Yderligere får I en månedsoversigt, så I kan følge op på hvor mange af udbuddene I byder på og hvilken succesrate I har med jeres udbudsarbejde.

– så kan I koncentrere jer om at byde og sælge!

Hvad får I:

Screening af alle køretøjsudbud

Håndtering af fejl i udbudsmaterialet, og (om muligt) får vi ordregiveren til at rette fejlen inden du modtager det

Essensen af udbudsmaterialet i et ensartet og overskueligt dokument

Vurdering af hvilket køretøj der matcher kravene ud fra jeres jeres produktportefølje

Vurdering af hvilken af jeres forhandlere der vil være oplagt til at byde, hvis der fx er krav om afstand til værksted

Månedlig oversigt over alle køretøjsudbud, der har været relevante for jer

Kun 8.350,- / måned

Priser er i DKK og ekskl. moms

Kontakt os for at høre mere

Få besked om alle relevante køretøjsudbud

Nogle af de kunder vi har hjulpet