Skip to content

Prækvalifikation

Indledning

Prækvalifikation bruges ifm. udbudsproceduren ”begrænset udbud”. Begrænset udbud anvendes, som navnet antyder, i udbud, hvor ordregiver vil begrænse antallet af tilbudsgivere. Proceduren bruges fx i udbud, hvor der potentielt er mange tilbudsgivere, og som dermed, uden prækvalifikation, kan betyde et uoverskueligt antal tilbud.

Ordregiver sætter nogle grundlæggende krav til økonomisk-/finansiel- samt teknisk-/faglig kapacitet/formåen, som tilbudsgivere skal overholde for overhovedet at kunne komme i betragtning. Derudover opstilles nogle evalueringskriterier til fx den tekniske formåen, hvor det ønskede antal tilbudsgivere udvælges/prækvalificeres ud fra dem, der bedst opfylder kriterierne.  

Konsekvensen af fejl, mangler eller lign. i denne fase betyder, at man ikke fortsætter til tilbudsfasen, og dermed må forlade udbuddet.

Hvordan arbejder vi i prækvalifikationsfasen og hvad kan vi tilbyde?

Prækvalifikation bruges ifm. udbudsproceduren ”begrænset udbud”. Begrænset udbud anvendes, som navnet antyder, i udbud, hvor ordregiver vil begrænse antallet af tilbudsgivere. Proceduren bruges fx i udbud, hvor der potentielt er mange tilbudsgivere, og som dermed, uden prækvalifikation, kan betyde et uoverskueligt antal tilbud.

Ordregiver sætter nogle grundlæggende krav til økonomisk-/finansiel- samt teknisk-/faglig kapacitet/formåen, som tilbudsgivere skal overholde for overhovedet at kunne komme i betragtning. Derudover opstilles nogle evalueringskriterier til fx den tekniske formåen, hvor det ønskede antal tilbudsgivere udvælges/prækvalificeres ud fra dem, der bedst opfylder kriterierne.  

Konsekvensen af fejl, mangler eller lign. i denne fase betyder, at man ikke fortsætter til tilbudsfasen, og dermed må forlade udbuddet.

Hjælp til prækvalifikationen

Vi tilbyder at hjælpe dig med lige præcis det, du har behov for i prækvalifikationsfasen, hvilket afklares over en dialog omkring det konkrete udbud. Som det fremgår nedenfor, er der flere elementer i prækvalificeringsprocessen, og vores hjælp tilbydes på timebasis.       

Prækvalifikation 1

Optimer din prækvalifikationsansøgning

Optimering af referencer

Optimering af formåen

Optimering af faglig formåen

Kvalitetskontrol af ansøgning

 

Prækvalifikation 2

Få styr på dit samarbejde med underleverandører 

Håndtering af spørgsmål/svar

Håndtering af fejl i udbudsmateriale

Rådgivning ift. underleverandører

Rådgivning ift. konsortium

 

Evaluering

Hvad kan du optimere til næste udbud?

Evaluering af prækvalifikationsforløbet

Evaluering af resultatet  

Evalueringsmøde med ordregiver

Søg aktindsigt

Vurdering af klagemuligheder

Kontakt os

Hvis du ønsker hjælp til at deltage i begrænset udbud

Nogle af de kunder vi har hjulpet