Skip to content

Syn & skøn

Syn og skøn med udgangspunkt i høj faglighed inden for det automotive område, samt transport- og entreprenørbranchen. Jeg arbejder med udgangspunkt i min faglighed og ingeniørmæssige erfaring, som resulterer i klare svar, der kan bruges i den videre proces.

Syn og skøn bruges i vidt omfang ved tvister mellem to eller flere parter inden for mange brancher. Det er afgørende, at skønsmanden har tilstrækkelig indsigt og fagligt niveau, således at der kan udarbejdes en skønsrapport på et fagligt og veldokumenteret grundlag.

Som skønsmand påtager jeg mig kun syn og skønsopgaver, der ligger inden for mit faglige kompetanceområde, og der samtidig er habilitet i forhold til parterne.

Områder jeg kan tilbyde syn og skøn inden for:

 • Køretøjer, herunder personbiler, lastbiler og busser
 • Transportmateriel
 • Køretøjsteknik
 • Vibrationsmålinger
 • Maskindirektivet og andre gældende forskrifter CE mærkning
 • Værkstedsreparationer
 • Påhængsvogne
 • Lastbilopbygninger
 • Lastbilkraner
 • Opbygningsvejledninger
 • Teknisk dokumentation

Jeg har et tæt samarbejde med rådgivende ingeniør Hans Thygesen, der har arbejdet med syn og skøn siden 2001 og som har gennemført mere end 400 sager.

Du er velkommen til at se mere om min faglige profil på LinkedIn eller rekvirere mit CV på mail: thomas@brokso.com

Kontakt Thomas

Klik på pilen, ring på +45 2025 7213 eller sende mail til thomas@brokso.com

Nogle af de kunder vi har hjulpet