Tilbud der sikrer at du får succes med offentlige udbud

Kort og godt – så hjælper jeg bilbranchen med at sælge til det offentligt.

Lad mig gætte. Du ved godt at der er et stort potentiale for din virksomhed ved at være leverandør af køretøjer, opbygninger, eftermarkedsydelser mv. til det offentlige.

Måske oplever du udbudsmaterialet uoverskueligt, eller måske har du ikke tiden til at arbejde seriøst med udbud… Måske har du endda prøvet at blive dømt ukonditionsmæssig, på grund af en mindre fejl, og efter du har brugt meget tid på dit tilbud.

Typisk er kontrakter på køretøjer gældende i fire til syv år, hvilket medfører en stabil omsætning i din virksomhed i den periode – uafhængigt af udsvingene på det generelle marked.

Tænk også på indtægten på eftermarked. Hvis kunden bruger køretøjerne i seks år, vil det medføre en løbende indtægt på dit værksted ti til fjorten år fra kontraktindgåelse.

Lyder det attraktivt for din forretning, så tag fat i mig og hør hvad jeg kan hjælpe dig med?


Hvorfor?

Et tilbud er ikke blot et tilbud. Et tilbud skal være superoptimeret i forhold til udbudsmaterialet.

Afhængig af jeres produktsortiment, er udbud noget der kommer i perioder – og når det offentliggøres, skal der handles hurtig og præcist.

Derfor – jeg kan tilbyde at gennemføre udbuddet, så du kan koncentrere dig om dit salgsarbejde.

Hvordan?

Jeg kan skrive dit tilbud, så det matcher udbuddet – eller jeg kan kvalitetssikre dit tilbud før det uploades.

Jeg kan arbejde 100% online, eller kan udføre arbejdet fra dit kontor. Jeg arbejder med projektplaner og milepæle, så alle er klar over hvad og hvornår de skal levere. Du kan altid kontakte med mig over chat, e-mail eller Skype. Skænk en kop kaffe, så er jeg klar til et virtuelt møde, når det passer dig.

Er du interesseret i et samarbejde? Så kan du finde mine kontaktoplysninger her.

Hvad?

  • Overblik over udbudsprocessen, med analyse af interessenter, konkurrenter og risici
  • Kvalitetssikring, så dit tilbud opfylder alle krav til udbudsmaterialet
  • Analyse af udbuddets evalueringsmodel, så dit tilbud er optimeret til at vinde
  • Kvalitetssikring af prækvalifikations- og udbudsmaterialer inden det uploades
  • Sparring omkring brug af underleverandører og andre tekniske samarbejdsparter
  • Når udbuddet er vundet kan du få sparring omkring implementering og kontraktstyring

Lave priser kan ikke redde et dårligt skrevet tilbud, eller en overskridelse af en deadline, for den sagsskyld.

Jeg kan ikke love at du vil vinde et udbud (selvom jeg gerne ville!)

Ofte har tilbudsgiver overvejene fokus på at tilbyde lave priser, men det kan være en ond spiral, og giver ikke mulighed for at servicere kunden tilstrækkeligt under en lang kontraktperiode.

Jeg kan sikre at jeres tilbud er optimeret i forhold til udbudets krav og evalueringsmodel, og i forholde til jeres produktsortiment.

Ydelser


Udbud til private virksomheder

Vil du have succes med udbud til det offentlige? Jeg har et indgående kendskab til både bilbranchen og til hvordan de offentlige udbyder deres køretøjer.


Udbud til offentlige virksomheder

Jeg har et indgående kendskab til udbudsprocessen, både fra offentlige og private virksomheder. Specielt kan jeg tilbyde hjælp til udbudsprocessen når udbuddene omhandler køretøjer og bilbranchen.


Syn & skøn

Syn og skøn med udgangspunkt høj faglighed inden for det automotive område, samt transport- og entreprenørbranchen. Jeg arbejder med udgangspunkt i min faglighed og ingeniørmæssig erfaring, som resulterer i klare svar der kan bruges i den videre proces.


Projektledelse & konsulent

Jeg har messer af erfaring med projetledelse, både fra ledelse af softwareudvikling, og fra projektledelse i politiskstyrede organisationer. Hvis du har behov for at få styret et komplekst projekt i mål til tiden, så kan jeg hjælpe.

Om

Min mission er at sikre at almindelige leverandører bliver i stand til at deltage i konkurrencen om de offentlige kunder – step by step.

Jeg kan se hvor mange fejl der opstår i forbindelse med udbudsprocessen, og hvor stor et potentialet er for begge parter – ikke alene for de private leverandører, men også for de offentlige virksomheder, som går glip af samarbejdet med dygtige leverandører og gode produkter.

De store leverandører, bliver større og større – det bliver svære og svære at komme ind på markedet.

Jeg har erfaringen fra begge sider af bordet, og ved præcist hvad det kræver gennemføre en udbudsproces. Jeg har gang på gang siddet med leverandører, hvis tilbud er blever erklæret ukonditionsmæssigt, og forklaret hvorfor reglerne er som de er.

Det er det jeg kan hjælpe dig med.

Læs videre

Om